Formem persones cardioprotectores
en espais cardioprotegits

Demanar informació

La mort sobtada. Podem fer res?

Pot el meu fill patir una mort sobtada?   I jo, també estic en risc?

Doncs sí, tots estem en risc. Sento ser tant directe.

Mort Sobtada

Però no desesperis, segueix llegint. Tenim causes conegudes de mort sobtada i es poden detectar.

Quan mirem les causes cardíaques associades a mort sobtada veiem dos grans grups. Les que afecten a persones joves (menors de 35 anys) i les que afecten a gent de més edat.

En els joves predominen les miocardiopaties i les canalopaties, les miocarditis i l’ús i abús de substàncies. En les poblacions de més edat les principals causes són les malalties degeneratives cròniques. Per exemple la cardiopatia isquèmica, les cardiopaties valvulars i la insuficiència cardíaca.

Uns dels programes d’intervenció del Projecte Batega per Viure és la detecció de causes conegudes de mort sobtada en nens i joves. La nostra proposta es la que anomenem Detectar per Viure.

Normalment, les miocardiopaties en nens i joves són detectades durant els controls rutinaris del pediatra. Són malalties que mostren signes i símptomes, amb exploracions físiques patològiques.

Anem per feina.

La dificultat la trobem quan el nen té una canalopatia, ja que són malalties silents. No és possible detectar-les durant el control rutinari del pediatra. No mostren alteracions durant la exploració física. Però tenim una forma de detectar-les. Una prova diagnòstica que és fàcil de realitzar, senzilla, indolora, sense efectes secundaris, i que podem fer a qualsevol lloc. Un electrocardiograma.

En nens i joves no es fa un electrocardiograma a les visites de pediatria, excepte si hi ha alteracions a la exploració física o si hi ha antecedents familiars de mort sobtada. Només en aquests casos.

Així que si al teu fill no se l’ha fet un electrocardiograma no podràs descartar unes quantes causes de mort sobtada.

L’any 2015, la Societat Europea de Cardiologia va emetre una guia de pràctica clínica en relació a la prevenció de la mort sobtada de causa cardíaca (Guia ESC). Si consultes el document veuràs que al punt 3.4.1 diuen que la realització d’un electrocardiograma a la població general és una bona eina de cribatge per la mort sobtada de causa cardíaca. Itàlia i Japó fan estudis electrocardiogràfics a la població i sembla que és una prova adequada per detectar causes cardíaques de mort sobtada en persones asimptomàtiques.

I per què no es fa al nostre país? Doncs com en altres temes sanitaris, sembla que es prioritza la despesa sanitària que generaria fer un electrocardiograma a tota la població.

Una vegada més, és la iniciativa ciutadana i privada la que s’encarrega fer-ho.

Darrera del Projecte Batega per Viure estem ciutadans preocupats per la salut, som metges que volem ajudar a la detecció de persones en risc de patir una mort sobtada. Per que una vida no té preu.