Formem persones cardioprotectores
en espais cardioprotegits

Demanar informació

Kids save lives. Els nens són el futur

Any 2015. La Organització Mundial de la Salut (OMS) posa en marxa el programa Kids Save Lives. Aquest és un projecte de formació en Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) per a nens, d’implementació mundial.

En un article aparegut a la revista Resuscitation s’exposava la Declaració sobre el programa Kids Save Lives.

En aquesta declaració es parla d’iniciar la formació en RCP en nens majors de 12 anys, però ja hi ha espais de debat a on es parla d’una edat més jove.
Així ho reconeix la American Heart Association en aquest article, a on parla que els nens de 9 anys ja són capaços d’aprendre correctament la RCP.

La obligatòria formació en RCP a les escoles ja la podem veure en alguns països Europeus com:

educacion-CRP-europa

i en molts estats del EUA (en vermell al mapa):

educacion-CRP-estats-units
El punt de mira sobre la formació als nens de la OMS també és fàcil d’entendre, ja que sabem que:

  1. És molt fàcil i efectiu educar als nens en edat escolar en RCP.
  2. Abans de la pubertat, els nens són molt receptius a un entrenament de RCP.
  3. Una formació de 2 hores a l’any sembla suficient en aquestes edats.
  4. És molt útil fer servir maniquins petits.
  5. S’observen beneficis socials. Aprenen a ajudar als altres. Es converteixen en individus multiplicadors en àmbits privat i públic, de tal forma que la proporció d’individus entrenats s’incrementa de forma important.

En el nostre àmbit, és la iniciativa ciutadana la que està fent aquesta feina de formació en RCP, ja que no hi ha una legislació al respecte com podem trobar en altres països.

Des del Projecte Batega per Viure pensem que són els pares i mares els que han de prendre aquesta iniciativa, i assegurar-se que tant ells com els seus fills reben una formació adequada en RCP.